> vacatures
> links
> privacy statement
Excellent-weblogo.png


 


Privacy Statement Excellent Incasso BV


Privacy Statement

  1   Privacy Statement van Excellent Incasso B.V. gevestigd te Zaandam aan de Zeemansstraat 60. Telefoonnummer 075-6125030. Emailadres info@excellentincasso.nl. KVK 34205870.
  2   Ons doel is het incasseren van openstaande vorderingen van onze klanten op basis van een schriftelijke overeenkomst. De partijgegevens (klant/debiteur/derden) die wij daarvoor nodig hebben worden enkel gebruikt om dat doel te behalen. Wij zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.
  3   Wij verzamelen enkel de NAW en contactgegevens van onze klanten en diens klanten (onze debiteuren). Deze gegevens ontvangen wij direct van onze klanten. Indien deze gegevens niet volledig zijn, dienen wij deze aan te vullen uit openbare bronnen, bijvoorbeeld het internet.
  4   Wij werken samen met Gerechtsdeurwaarders, Advocaten, Curatoren en schuldhulpinstanties. Voor de uitoefening van ons beroep dienen wij indien noodzakelijk uw gegevens te delen met deze partijen. Wij zullen uw gegevens niet delen of verkopen aan andere partijen.
  5   Op last van de belastingdienst dienen wij uw gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij zowel het fysieke als digitale dossier vernietigen.
  6   Wij hebben enkel toegang tot uw fysieke en digitale gegevens binnen ons kantoor te Zaandam. Onze software en data wordt opgeslagen op servers binnen Nederland. Deze servers worden beheerd door MCCLOUD.
  7   U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit) indien u daarmee onze werkzaamheden niet belemmert of anderszins onze algemene voorwaarden overtreedt.
  8   U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming. Indien Excellent Incasso B.V. als gevolg daarvan haar werkzaamheden niet meer kan uitvoeren, zal de overeenkomst worden ontbonden conform onze algemene voorwaarden.
  9   U heeft het recht om een klacht in te dienen aangaande de bescherming van uw persoonsgegevens. Gebruik daarvoor ons emailadres: info@excellentincasso.nl. U mag een klacht melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens nadat wij uw klacht hebben behandeld.
payoff